Vinařství pod Chlumem

Naše vinice

Naše vinice se nachází na jižních svazích Blšanského Chlumu, který je neovulkanickým krátkým, nesouměrným hřbetem rozkládajícího se na hranicích katastrů Chlumčany u Loun a Blšany u Loun. Geomorfologicky vrch náleží do celku Dolnooharská tabule, podcelku Hazmburská tabule, okrsku Lounská pahorkatina, podokrsku Cítolibská pahorkatina a části Blšanské vrchy.

Pohled na Blšanský Chlum a pod ním novou výsadbu z roku 2016.

Viniční trať se nachází v Litoměřické vinařské podoblasti. Réva zde roste na vulkanických půdách, na jihovýchodním svahu. Samotný kopec je chráněné území. Vinařství zde nyní aktivně obnovuje vinice, v roce 2016 proběhla nová výsadba cca 1,5 hektaru, v roce 2017 pak dalších 3 hektarů. Nejzachovalejší partie s odrůdou Svatovavřinecké, vysázená v roce 1966, zůstává zachována. Ve viniční trati nyní pěstujeme odrůdy svatovavřinecké, muller thurgau, sylvánské zelené, rulandské bílé, chardonnay, ryzlink rýnský, merlot, tramín červený, solaris, hibernal a sauvignon.

 

Blšanský Chlum je evropsky významná lokalita - přírodní památka Blšanský Chlum. Na území se nachází mozaika raně sukcesních stanovišť, především biotopů s obnaženým substrátem, řídkými až zapojenými trávníky se soliterními až rozvolněnými porosty křovin a druhů na ně vázaných, zejména přástevníka kostivalového, přástevníka starčkového, přástevníka mařinkového, modráska kozincového, soumračníka žlutoskvrnného, vřetenušky pozdní a dalších. Na svazích rostou zvláště chráněné rostliny, jako například kozinec rakouský a len rakouský.

Viniční trať: Pod Chlumem

Převažující expozice: jihovýchod

Nadmořská výška: 216 až 270 metrů nad mořem, průměrná 243

Průměrná roční teplota: 8,2° C

Průměrná teplota v době vegetace: 14,3° C

Suma aktivních teplot: 2 550° C

Roční srážky: 484 mm