Vinařství pod Chlumem

Historie pěstování vinné révy na Lounsku

O Lounsku se dnes mluví jen v souvislosti s chmelem a pivem. Historie lounského vinařství se pravděpodobně začala psát po roce 1357, kdy Karel IV. Rozkázal všem královským městům vysázet vinnou révu. Okolo roku 1600 se okolo Loun rozkládaly vinice na každém jižním svahu, mimo jiné na Oblíku, Červeném vrchu, Podiváku, atd.